ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  • Υποστήριξη στην ωρίμανση και στην υλοποίηση των έργων της Ευρωπαϊκής
    τράπεζας Επενδύσεων (EBRD) & της Παγκόσμιας Τράπεζας (WB)
  • Σχεδιασμός δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, αξιοποίηση ΑΠΕ & εκπόνηση
    μελετών για τη βελτιστοποίηση των ενεργειακών καταναλώσεων
  • Εκπόνηση Μελετών για τη Διαχείριση Στερεών & Υγρών Αποβλήτων

Ενδιαφέρεστε για τις Υπηρεσίες μας;