ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

  • Υπηρεσίες Συμβούλου για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων
  • Ευρωπαϊκά & Ερευνητικά προγράμματα (σχεδιασμός – συγγραφή – συμμετοχή στην υλοποίηση)
  • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων για τη δημιουργία Έξυπνων Πόλεων
  • Εκπόνηση περιφερειακών & τοπικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση
    των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και προστασία από αυτές

Ενδιαφέρεστε για τις Υπηρεσίες μας;