ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης, πληροφόρησης
    και ευαισθητοποίησης (στοχευμένων ομάδων) κοινού
  • Εκπαίδευση – Σεμινάρια και προώθηση της δια βίου μάθησης
  • Professional training

Ενδιαφέρεστε για τις Υπηρεσίες μας;